Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Tájékoztató az Enter Hungary rendszer használatához természetes személy ügyfelek, valamint meghatalmazott jogi képviselőjük részére

Tájékoztató természetes személy ügyfelek, valamint meghatalmazott jogi képviselőjük részére

OIFlogo

A természetes személy ügyfél vagy meghatalmazott jogi képviselője 2019. január 1. napjától elektronikus úton, az Enter Hungary rendszeren keresztül is terjeszthet elő tartózkodásra jogosító engedély (kiadása vagy meghosszabbítása) iránti kérelmet.

A Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.§ 17. a) pontjára tekintettel elektronikus ügyintézést biztosító szerv, mely alapján a Főigazgatóság a gyors és hatékony ügyintézés érdekében a jogszabályban kötelezően meghatározottakon túl egyes ügytípusok tekintetében biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ennek érdekében került kialakításra az Enter Hungary felület, mely a https://enterhungary.gov.hu/ oldalon érhető el.

NEM terjeszthető elő kérelem elektronikus úton külképviseleten történő benyújtás esetén, valamint abban az esetben, ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem alapjául kivételes méltánylást érdemlő körülmény kerül megjelölésre.

 

NEM kezdeményezhető tartózkodásra jogosító engedély kérelmezésére irányuló eljárás E-papír szolgáltatás igénybevételével!

 

Az Enter Hungary rendszer segítségével lehetőség van a kérelem elbírálásához szükséges adatok megadására, valamint a szükséges mellékletek (arcfénykép, formanyomtatvány, úti okmány) és az azt alátámasztó dokumentumok feltöltésére (tartózkodási cél, megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítás, tovább vagy visszautazás).

Az Enter Hungary rendszer lehetőséget biztosít az eljárási díj megfizetésére is, a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a rendszer az OTP Bank megfelelő oldalára irányít át. Kérjük, hogy minden tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésekor vizsgálja meg, hogy esetében fennáll-e olyan ok, amely miatt mentesül a díjfizetés kötelezettsége alól. Amennyiben az Enter Hungary rendszer segítségével az eljárás díja nem kerül megfizetésre, azonban az kerül megállapításra, hogy nem mentesül a díjfizetés alól, a Főigazgatóság hiánypótlási tájékoztatást küld.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ahol a jogszabály a személyes megjelenést kötelezővé teszi, az elektronikus rendszer használata nem mentesít a Főigazgatóság előtti személyes megjelenés kötelezettsége alól!

 

A tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem csak akkor minősül benyújtottak, ha természetes személy ügyfél vagy meghatalmazott jogi képviselője

a)      a kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles,

b)     jogszabályban meghatározott esetekben a harmadik országbeli állampolgár az arcképmása, valamint ujjnyomata rögzítése legkésőbb a Főigazgatóság által megküldött visszaigazolástól számított 15. napon megtörtént.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenésre vonatkozó időpontfoglalásra a Főigazgatóság www.bevandorlas.hu honlapjának főoldalán található „Időpontfoglalás” linken van lehetőség.

A Főigazgatóság az Enter Hungary rendszer útján fogadja be a tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet, azonban lehetőség van arra is, hogy a befogadást megelőzően a Főigazgatóság az esetleges hiányzó iratok, adatok pótlására az ügyfél vagy meghatalmazottja részére felhívást küldjön. A tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem érkeztetését követően az eljárás az általános szabályoknak megfelelően kerül lefolytatásra.

 

A kapcsolattartásra az Enter Hungary rendszeren keresztül, a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül kerül sor.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems