Tartalomjegyzék

 

OIFlogo

 

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) hivatalos internetes oldalán. Ez a tájékoztató a honlapunkkal kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi információkat [1]  tartalmazza.

 

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során egyes személyes adatai a Főigazgatóság részéről rögzítésre és tárolásra kerülnek.

 

A Főigazgatóság a látogatók személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően kezeli, és gondoskodik azon szervezeti, technikai és szabályozási intézkedésekről, amelyekkel biztosítható a vonatkozó előírások érvényre juttatása, valamint a személyes adatok biztonsága. A Főigazgatóság az Ön személyes adatainak kezelését csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, valamint az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei, céljaira figyelemmel végzi, és a természetes személyek jogaira, szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatra tekintettel olyan intézkedéseket hajt végre, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott cél elérése szempontjából szükségesek.

 

Azon adatokat, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek a Főigazgatóság kezelésébe, a Főigazgatóság harmadik fél részére – törvényben meghatározott, célhoz kötött hatósági megkereséseket kivéve – nem adja tovább.

 

A Főigazgatóság által a honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Főigazgatóság munkatársai feladataik ellátásához, illetve az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás biztosításához, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

 

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes IP címmel kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A fentieken túl a Főigazgatóság eltárolja továbbá azokat az adatokat, amelyek megadásával személyes kapcsolatba lép velünk elektronikus levél formájában. Ilyen adatok például a név, email cím, illetve olyan egyéb elérhetőségi adatok, amelyeket Ön megad részünkre. Az Önt, mint érintettet (GDPR alapján) megillető tájékoztatási, hozzáférési, törlési, helyesbítési, korlátozási, zárolási és adathordozhatósági jog gyakorlásához, illetve az ehhez kapcsolódó információkhoz, jogorvoslati tájékoztatáshoz további információkat az Adatkezelési tájékoztatóban IDE KATTINTVA  olvashat. 

 

A Főigazgatóság adatkezelésével kapcsolatos kérdést, észrevételt a lenti elérhetőségeken terjeszthet elő. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat érintő megkeresések fogadására szolgál, érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére, tájékoztatás kérésére, stb. a lenti elérhetőségeken nincs mód! Amennyiben egyéb tartalmú megkeresést kíván a Főigazgatóság részére küldeni kérjük, hogy tekintse át a Kapcsolatok  menüpontot.

 

Az adatkezelés kapcsán panaszt, illetve bejelentést tehet:

Levélben: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefonon: (+36 1) 463 9118

Emailen:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság[1] az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelettel (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban


 

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK