Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Útmutató tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély meghosszabbítására

Útmutató tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély meghosszabbítására

 

1.Tartózkodási engedély hosszabbítás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, az EnterHungary-n keresztül lehet előterjeszteni, így először regisztráljon, vagy ha már van fiókja, jelentkezzen be.

2.Válassza a „Tartózkodási engedély iránti kérelem” lehetőséget, majd kattintson a „Tanulmányi vagy hallgatói mobilitás” elemre.

3.Töltse ki az összes kötelező mezőt:

a) Vezeték- és utónevét az útlevélnek megfelelően kell beírni (javasoljuk az OCR-kód ellenőrzését: VEZETÉKNÉV>>KERETNÉV>KERETNÉV> alakban fogja találni)

b) Kérjük, kerülje a speciális karakterek és az ékezetek használatát (pl. „ä”), csak a latin és a magyar ábécé karaktereit használja.

c) Az űrlapon az édesanyja születéskori nevét, vagyis az esetleges házasságát megelőzően használt nevét kell feltüntetni.

d) A tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb 2 év. Kérjük, ne kérelmezze hosszabb időre, mert ennél hosszabb időszakra nem lehet kiállítani az okmányt.

4.Töltse fel az összes kötelező mellékletet az Enter Hungary ügyébe:

a) 3 hónapnál nem régebben készült arcfénykép

b) Útlevelének minden oldaláról készített fénykép vagy szkennelt fájl

c) Aktív hallgatói jogviszony-igazolás

d) Pénzügyi fedezetet alátámasztó dokumentumok (bankszámla kivonat, családi támogató nyilatkozat)

e) Lakhatást alátámasztó dokumentum (lakásbérleti szerződés/kollégiumi szállásigazolás)

f) Teljes körű egészségbiztosítás

g) Ne felejtse a dokumentumok feltöltése után az oldal alján található „Kérelem beküldése” gombot megnyomni! (Sikeres beküldést követően megváltozik a beküldött kérelem héttérszíne az ügyeim menüpont alatt.)

5.Fizesse ki az eljárási díjat az Enter Hungary-n keresztül, amennyiben nem mentesül a megfizetése alól (lásd: Eljárási Díjak)

6.Kérelem beküldését követően személyesen meg kell jelennie a szálláshelye szerinti regionális igazgatóság ügyfélszolgálatán a biometrikus adatainak felvétele érdekében

a) Ennek elmulasztása esetén kérelme törlésre kerül

b) A ’Teendőim / tárhely’ menüpontokat nézze

A kérelmében hozott döntést a hatóság az EntenHungary rendszeren keresztül is megküldheti. A tartózkodási engedélyét az oktatási intézménytől fogja tudni átvenni. Javasoljuk, hogy miután értesül az engedélyező döntésről, vegye fel a kapcsolatot az oktatási intézmény koordinátorával.

 

Kérjük, hogy a tartózkodási engedély átvétele miatt ügyfélszolgálatainkon ne jelenjen meg. Az engedély az ügyfélszolgálaton nem vehető át.

 

 

Kötelező mellékletek tartózkodási engedély meghosszabbításához

 

1.Arcfénykép: három hónapnál nem lehet régebbi, a formátuma pedig .jpeg (NEM .png), a mérete pedig nem lépheti túl a 3MB-ot

2.Teljes útlevél fénymásolat (üres oldalak kivételével), fényképként is, illetve szkennelt változatban is feltölthető. Az útlevél állapota (tartalma, bejegyzések száma) ugyanolyan legyen, mint a kérelmezés napján.

3.Aktív hallgatói jogviszony igazolás az aktuális szemeszterről

4.Ösztöndíj igazolás, ha rendelkezik vele (pl.: Magyar Állami Ösztöndíj, Stipendium Hungaricum)

5.Befizetett tandíjról szóló igazolás

6.Kreditigazolás előző szemeszterről

7.Bankszámlaegyenleg igazolás (ha a számla nem az Ön nevén van, kérjük, csatolja a családi támogató levelet is)

8.Teljes körű egészségbiztosítás

9.Lakhatást alátámasztó dokumentum (lakásbérleti szerződés, kollégiumi igazolás, szálláshely bejelentő lap)

10.Eljárás díj kifizetése (lásd: Eljárási díjak)

 

Egyéb fontos tudnivalók

 

1.Minden értesítést (pl. hiánypótlási felhívás, stb.) az EnterHungary rendszeren keresztül küldünk, ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze gyakran a fiókját a „Teendők / Tárhely” menüpont alatt.

 

2.Tartózkodási engedélyét csak a jelenlegi engedélye érvényességi idejének lejárta előtt tudja meghosszabbítani. A lejárt tartózkodási engedély meghosszabbítására nincs mód.

 

3.A kiállított tartózkodási engedélyt az oktatási intézmény részére küldjük meg. Az okmány átvételéhez szükséges felvennie a kapcsolatot az oktatási intézmény koordinátorával, illetve a tanulmányi osztállyal.

 

A tartózkodási engedélyen az okmányszám és érvényességi idő a következő módon szerepel:

A tartózkodási engedély száma a jobb felső sarokban található (010101010).

A tartózkodási engedély érvényességi ideje jobb oldalon, középen található (év.hónap.nap. sorrendben).

 

tanulmányicélútartengspecede00023

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK