Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az elmúlt években három alkalommal pályázott és nyert el az Európai Menekültügyi Alap, majd a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott sürgősségi pályázati forrást. Ezek rövid leírása az alábbiakban látható.

 

SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK A MAGYARORSZÁGI MENEKÜLTÜGYI BEFOGADÓ KAPACITÁSOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE ÉS A HATÓSÁGI ELJÁRÁS TÁMOGATÁSÁRA-2015

HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0013

Megvalósítás időtartama

2015. november 1. – 2016. április 30.

Projekt célja

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2015. évi sürgősségi segítségnyújtás programja keretében valósul meg.

Célja a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetésének támogatása és továbbfejlesztése tekintettel a 2015. évben jelentkezett migrációs nyomás okozta kihívásokra.

Fő tevékenység

A projekt keretében a menekültügyi ügyintézők munkáját segítő informatikai eszközök, így például ujjnyomatolvasó eszközök, asztali számítógép munkaállomások, valamint szerver beszerzése és elhelyezése valósult meg a Hivatal budapesti központjában és a Regionális Igazgatóságokon. Továbbá a fogyóeszközök visszapótlása érdekében fektetőanyagok, elektronikai háztartási- és konyhai eszközök beszerzésére került sor, amelyek a Bicskei Befogadó Állomás Bicskei és Vámosszabadi telephelyén kerültek elhelyezésre. Bútorbeszerzés által pedig a Regionális Igazgatóságok ügyfélfogadását kívánjuk támogatni.

 

Elnyert támogatási összeg

 1.227.059.093 Ft

EU hozzájárulás összege

 1.104.353.184 Ft (90%)

 

co-founded by the eu 


Sürgősségi segítségnyújtás - A menekültügyi befogadó rendszer és emberi erőforrás kapacitásfejlesztése - a Magyarországra irányuló migrációs nyomásra való hatékony válaszadás érdekében

(HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/06/HU)

Megvalósítás időtartama

2015. január 1. – 2015. szeptember 29.

Projekt célja

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2014. évi sürgősségi segítségnyújtás programja keretében valósult meg. Célja volt a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetése érdekében a befogadó állomásokon megfelelő munkaerő és ellátás biztosítása, a befogadó intézmények kapacitásának bővítése, a menekültügyi területen jelentkező ügyhátralék feldolgozása.

Fő tevékenység

A projekt keretében egyfelől humánerőforrás fejlesztés valósult meg, így menekültügyi regisztrációval és döntés előkészítéssel foglalkozó ügyintézők és szociális asszisztensek felvételére került sor. Férőhelybővítés céljával a Bicskei Befogadó Állomás Debreceni telephelyén - elsősorban családos - kérelmezők elhelyezésére alkalmas apartman kialakítása feldolgozása valósult meg. A bicskei és debreceni telephely területén továbbá bérelt konténerek telepítéséhez szükséges működési feltételek megteremtése (közművesítés) valósult meg.

Továbbá sor került a befogadó létesítményekben lévő, leromlott állapotú bútorok, illetve a háztartási eszközök pótlására és a kapacitás bővítés kiszolgálása érdekében új eszközök beszerzésére. A menedékkérők hatósági és befogadási célú szállítása érdekében autóbuszok bérlésére is lehetőség adódott a projekt keretén belül, továbbá a menekültügyi ügyhátralék feldolgozását is biztosítottuk humánerőforrás és informatikai eszköztámogatás által egyaránt.

Elnyert támogatási összeg

 407.776.755 Ft

EU hozzájárulás összege

 366.999.079 Ft (90%)

 

co-founded by the eu 


MENEKÜLTÜGYI ÉS BEFOGADÓ RENDSZER SZÍNVONALÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA

(EMA/2013/Emergency-02)

Megvalósítás időtartama

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31.

Projekt célja

A projekt Európai Unió társfinanszírozásával az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi sürgősségi intézkedéseinek keretében valósult meg. Célja volt a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetése érdekében a befogadó állomásokon megfelelő munkaerő és ellátás biztosítása, a befogadó intézmények állapotának helyreállítása, a menekültügyi területen jelentkező ügyhátralék feldolgozása.

Fő tevékenység

A megnövekedett menedékkérői létszámhoz igazított személyi állományrendelkezésre állása érdekében Bicskén szociális szakemberek és adminisztratív munkatársak foglalkoztatása valósult meg. Az ügyhátralék feldolgozása és az újonnan beérkező kérelmek időben történő kezelése érdekében a Hivatal a központi szervezeti egységeinél és regionális igazgatóságainál célfeladat elrendelésére került sor.  A pályázat keretében továbbá Vámosszabadi telephelyen a megrongálódott vizesblokkok helyreállítása, a Bicskei Befogadó Állomáson a menekültellátáshoz tartozó épületek felújítása, a telephelyeken az eszközök, készletek pótlása, az ellátottak étkeztetésének biztosítása valósult meg.

Elnyert támogatási összeg

264 969 279 Ft

EU hozzájárulás összege

211 975 423 Ft (80%)

Felhasznált támogatás

260 852 423 Ft (98,45%)

 

 eu menekültügyi alap logó kicsi
Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.